25 Δεκ 2013

ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Απόσπασμα από την απογευματινή μας εκπομπή, 24 Δεκεμβρίου 2013.

Πώς σχετίζονται τα καλαντα με την κρίση;

Τηλεοπτικό πάνελ ειδικών και μη, αναλύει σε βάθος ένα περίπλοκο κοινωνικό φαινόμενο.